035 - 60 91 690

Aanleveren bestanden

Drukklare documenten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om een voorspelbaar resultaat te krijgen. Hieronder staan een aantal zaken waaraan uw documenten moeten voldoen om aan te kunnen leveren bij ESED.

Aanleveren in PDF

Bij voorkeur krijgen wij de te verwerken bestanden binnen als PDF met de volgende specificaties:

Exporteren vanuit Indesign of Illustrator

Exporteren als PDF X-1a met minimaal 2 mm afloop.
Bestanden kunt u aanleveren via

Kleurmodus

Gebruik als kleurmodus CMYK. Beelden die in RGB geleverd worden kunnen wij wel verwerken maar geven vaak een ander resultaat dan dat u op uw beeldscherm thuis ziet.

Resolutie

Afbeeldingen en foto’s moeten 300 dpi zijn bij 100% plaatsing in het document als wij conventioneel gaan drukken.
150 dpi is voor digitaal drukwerk op onze HP-Indigo of Xerox printer goed genoeg en wilt u een groot formaat poster dan is 72 dpi toereikend.

Afloop

Laat bij het ontwerp de afbeeldingen tot minimaal 2 mm buiten het documentkader vallen.

Eventuele stansmestekening:

Tekening opmaken in de kleur “stans” en op overdruk zetten bij aanlevering als PDF.
Bij aanlevering als open bestand graag plaatsen in een aparte laag.

Documentkader

Zorg bij het ontwerp er voor dat teksten, logo’s en dergelijke een afstand van minimaal 5 mm van het documentkader hebben.
Dit voorkomt dat belangrijke elementen binnen uw opmaak straks te kort op de rand van het drukwerk komen of zelfs verdwijnen tijdens de afwerking.

Open bestanden

Levert u “open” documenten aan, zorg er dan voor dat alle fonts, zowel de screen- als de printerfonts, en gekoppelde beelden meegeleverd worden.
Gebruik de functie “pakket” in InDesign om er zeker van te zijn dat alle gebruikte illustraties, fonts en evt. kleurprofielen meegeleverd worden.

Een programma als Flightcheck is ook uitermate geschikt om een opmaak met alle fonts en beeld te verzamelen en tevens een controle uit te voeren op het gemaakte document.

Alle tekst bewerkbaar, dus niet in lettercontouren.

Voor en achterkant op eigen pagina’s met als documentgrootte het afgewerkt formaat van het object.

Te gebruiken software

Opmaak bij voorkeur in Indesign of Illustrator. Microsoft Word of Powerpoint bestanden kunnen wij ook verwerken maar deze bestanden moeten vaak nog aangepast worden om goed drukwerk te kunnen maken. Hiervoor brengen wij kosten in rekening. Zie ook onder de kop "Aanpassen bestanden".

Logo’s en lijntekeningen (stansmestekening) in Adobe illustrator.

Beeld in Adobe Photoshop.

Aanpassen bestanden

Wij wijzen u er op dat u te allen tijde zelf verantwoordelijk bent voor de kwaliteit van de door u aangeleverde documenten. Daarom raden wij ook aan om altijd printen te maken van de aan te leveren documenten.
Voor extra controle en om extra kosten bij de drukker te voorkomen.

Als uw bestand technisch niet verwerkt kan worden of dat ons een fout is opgevallen dan nemen wij contact met u op. Wij vragen u dan om de bestanden opnieuw aan te leveren.

Bent u niet in de gelegenheid om de bestanden aan te passen dan kunnen wij dat voor u verzorgen.
Hiervoor brengen wij dan wel kosten in rekening.

>>Aanleveren bestanden

Wij helpen u graag verder

neem contact op