035 - 60 91 690

Privacyverklaring

Esed.nl gevestigd aan Dieselweg 20-22 3752 LB Bunschoten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Esed.nl Dieselweg 20-22
3752 LB Bunschoten +31356091690

Privacy statement
Hieronder vind je de disclaimer, het privacy statement en het cookiebeleid van ESED B.V., hierna genoemd ‘ESED’. Deze informatie is van toepassing op de website www.esed.nl en andere websites in het beheer van ESED B.V. Door deze website(s) te bezoeken, te lezen of te gebruiken, erken je dat je deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen, dat je daaraan bent gebonden en dat je voldoet aan alle van toepassing zijnde wetten en regels. Gebruik de website(s) niet als je het niet eens bent met deze voorwaarden.

Disclaimer en auteursrecht
Alle teksten en afbeeldingen op de website(s) zijn intellectueel eigendom van ESED B.V.. Ze mogen niet gebruikt worden, op welke manier dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s). Teksten, afbeeldingen en andere informatie die op onze website(s) zijn gepubliceerd, zijn met de grootste zorg geproduceerd. Onvolkomenheden of incorrectheden zijn echter nooit uit te sluiten. ESED B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve informatie. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op onze website aangeboden informatie.

Privacy statement
(Online) privacy is van groot belang en daartoe heeft ESED B.V. een privacy statement opgesteld. ESED B.V. behoudt zich het recht voor dit statement te allen tijde te wijzigen. Daarom raden wij je aan bij een bezoek aan onze website(s) het statement door te nemen. Het statement bevat informatie over de doelstellingen die wij nastreven bij het vastleggen van persoonlijke gegevens die zijn verzameld op de site, en hoe je jouw rechten kunt uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens. 

 1.  Verzamelen van persoonlijke gegevens
  Het is aan jou om ons al dan niet direct je persoonlijke informatie te verstrekken. Bijvoorbeeld om met je te communiceren, een aanvraag te verwerken, je informatie of diensten te verstrekken of om je zaken te doen als klant, leverancier of zakenpartner. Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens van cliënten en websitebezoekers om je te informeren over ESED B.V. en haar activiteiten. Hierdoor kunnen wij informatie, documentatie, diensten en ander producten ontwikkelen en beschikbaar stellen die voor jou relevant kunnen zijn, en onze websitestatistieken ontwikkelen en bijwerken.

  De verzamelde informatie omvat IP-adressen, browsertype en -taal, Internet service provider (ISP), verwijzings- en exitpagina’s, besturingssysteem en andere gegevens. Wij verzamelen ook informatie over jouw interactie met onze sociale netwerkpagina’s (van derden). Voor bijzonderheden over de vereiste technische of andere informatieverzameling en -verwerking van persoonlijke gegevens en welke technologieën wij daarvoor gebruiken, zie hierna ‘Cookiebeleid’.
 1.  Gebruik van persoonlijke gegevens
  Persoonlijke gegevens die je verstrekt, kunnen gebruikt worden om met je in contact te treden, bijvoorbeeld om je op de hoogte te houden door middel van een van onze mailingen waarop je geabonneerd bent of om je diensten aan te bieden die voor jou belangrijk kunnen zijn; tenzij je ons meldt dat je geen aanbiedingen voor deze diensten en andere producten wenst te ontvangen.

  Je persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor je de informatie heeft verstrekt, tenzij wij nadrukkelijk toestemming van jou krijgen, of tenzij anderszins wettelijk vereist of toegestaan, onze website(s) of toepassingen te verdedigen tegen aanvallen, of de eigendommen en de veiligheid van ESED B.V., klanten en gebruikers of het publiek te beschermen.

  Wij zullen deze website(s) niet gebruiken om speciale persoonlijke gegevens te verzamelen, zoals informatie over politieke meningen, ras, religieuze opvattingen, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken. Wij kunnen de verzamelde informatie die niet speciaal op jou betrekking heeft, zoals statistische informatie over bezoekers van onze website(s) of over hoe klanten onze toepassingen gebruiken, delen of publiceren.
 1.  Keuzes
  Je hebt verscheidene keuzes ten aanzien van het gebruik van onze website(s). In het algemeen hoef je geen persoonlijke gegevens te verstrekken als je onze website(s) en verwante pagina’s bezoekt. ESED B.V. kan echter van je verlangen bepaalde gegevens te verstrekken, zodat je verdere informatie kunt ontvangen over onze evenementen, documentatie of diensten. Je kunt daarmee instemmen of dat weigeren. Let er echter op dat bepaalde delen van onze website(s) niet goed kunnen werken als je kiest voor het weigeren van cookies.

  Binnen de door jou gegeven toestemming en voor zover door de wet is toegestaan mogen wij (i) de verzamelde persoonlijke informatie overdragen aan derde partijen die ons helpen bij de uitvoering van deze site en onze diensten, en (ii) de persoonlijke gegevens verwerken en bewaren zo lang als nodig is om de diensten aan jou te kunnen leveren.
 1.  Toegang
  Indien je persoonlijke gegevens hebt verstrekt aan ESED B.V., heb je recht op redelijke toegang tot die gegevens om onnauwkeurigheden te corrigeren. Je kunt verzoeken om informatie over u bij te werken of te verwijderen door contact met ons op te nemen. In dat geval zullen wij ons uiterste best doen binnen 30 dagen aan je verzoek te voldoen in zoverre dat mogelijk is, binnen de grenzen van de van toepassing zijnde wetgeving.
 1.  Beveiliging
  Wij bewaken jouw persoonlijke informatie en willen daarvan ook de nauwkeurigheid behouden. ESED B.V. implementeert redelijke fysieke, administratieve en technische waarborgen om jouw informatie te beschermen tegen verlies, diefstal en misbruik, alsmede tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik en publicatie. Wij versleutelen bijvoorbeeld bepaalde gevoelige informatie zoals gebruikersnamen en wachtwoorden als wij dergelijke informatie verzenden via internet. Wij eisen ook dat onze leveranciers dergelijke informatie beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik en publicatie.
 1.  Privacy kinderen
  ESED B.V. begrijpt en onderschrijft het belang om de privacy van kinderen te beschermen, in het bijzonder in een online omgeving. Onze site is niet bedoeld voor of gericht op kinderen jonger dan 18 jaar. Het is ons beleid om nooit bewust persoonlijke gegevens te verzamelen of te bewaren van personen jonger dan 18 jaar. Indien ESED B.V. kennis verkrijgt van gegevens die betrekking hebben op personen jonger dan 18 jaar zullen wij deze direct verwijderen uit onze systemen.

 

Cookiebeleid
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op jouw computer of mobiele telefoon kan zetten als je de eerste keer een site of pagina bezoekt. De cookie helpt de site jouw apparaat te herkennen voor een volgend bezoek. Cookies hebben verschillende functies. Ze helpen ons bijvoorbeeld jouw logingegevens en authenticatie-gegevens te herinneren, maar ook informatie zoals je voorkeuren. Zo kunnen wij bepaalde content aan jou aanbevelen waarvan we denken dat deze zeer relevant is voor jou.

 1.  Wat voor cookies gebruik ESED B.V.?
 • Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn van essentieel belang voor het functioneren van onze website en worden automatisch geactiveerd als je de site gebruikt.
 • Performance cookies: door middel van deze cookies kunnen wij onze siteprestaties en content helpen te verbeteren en snel alle problemen definiëren en oplossen die zich kunnen voordoen. Hierdoor kunnen wij jou een excellente gebruikerservaring bieden.
 1.  Derden
  ESED B.V. stelt ook derden in staat cookies in te zetten die in een van de drie hiervoor genoemde categorieën vallen. Tijdens jouw bezoek aan de website(s) zal je zien dat bepaalde cookies gerelateerd zijn aan derden. Wij gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics om ons te helpen ons siteverkeer te monitoren. Ook kan, als je een van de share-buttons gebruikt op de site, een cookie geplaatst worden door de dienst die je hebt gekozen om er content mee te delen. Je dient de website van de betreffende derde te bekijken voor meer informatie.
 1.  Wat verzamelen we?
  Conform het bovenstaande in het bijzonder en dit statement in het algemeen, verzamelt ESED B.V.:
 • je naam, e-mailadres, en de inhoud van je e-mail als je ons een e-mail stuurt;
 • gegevens over jouzelf door het invullen en verzenden van een formulier of een veld op de website, of het registreren op de website;
 • informatie over of je onze e-mail hebt ontvangen of geopend, of dat je op een link in de e-mail hebt geklikt middels een web-beacon/pixel tag bevatten;
 • informatie over je gebruik van buttons, widgets, tools, of content bevatten die een koppeling maken met diensten van andere bedrijven (bijvoorbeeld een like- of sharebutton). Bovendien kan informatie van je browser, als je deze buttons, tools, of content ziet of een webpagina bezoekt die deze bevat, automatisch naar het andere bedrijf worden gezonden. Lees het privacybeleid van dat bedrijf voor meer informatie
 • informatie als je met onze sociale netwerkpagina’s (Facebook, Twitter) contact maakt.
 1.  Hoe gebruiken wij de verzamelde informatie?
  ESED B.V. gebruikt persoonlijke gegevens die wij van jou verzamelen op een aantal manieren, bijvoorbeeld:
 • om jou op de beste wijze te voorzien van de website(s), alsmede andere informatie waarom je hebt verzocht;
 • om beter te begrijpen hoe onze website(s) worden gebruikt zodat wij onze diensten, content, en marketing kunnen verbeteren;
 • om een website, applicatie, of marketingcampagne aan uw mogelijke interesses aan te passen;
 • om je informatie te zenden over onze diensten, aanstaande evenementen en soortgelijke informatie;
 • voor interne doeleinden zoals accountantscontrole, data-analyse en onderzoek om producten, diensten en klantencommunicatie te verbeteren;
 • om marktonderzoek uit te voeren ten aanzien van onze klanten, hun interesses en de doeltreffendheid van onze marketingcampagnes;
 • om fraude en softwarepiraterij te verminderen en onze klanten alsmede ESED B.V. te beschermen.

 

Contact
Vragen over ons privacy- of cookiebeleid, over inzicht in en de nauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens die je ons hebt gegeven via deze website(s), of verzoeken om verouderde informatie te wissen, kunnen gericht worden aan info@esed.nl.

 

>Privacy

Wij helpen u graag verder

neem contact op